Toimintaterapia

Toimintaterapia perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön, sekä yhteistyöhön terapeutin, asiakkaan ja hänen läheistensä välillä. Toimintaterapiaa tarvitaan, kun asiakas kohtaa haasteita omassa arkielämässään esimerkiksi kehityksellisen viiveen tai vammautumisen takia.  Motoriikan pulmien takia vetoketjun kiinnittäminen tai vaikkapa kynänkäyttö voi olla työlästä. Tarkkaavaisuuden tai toiminnanohjauksen haasteiden vuoksi läksyjen tekeminen saattaa olla vaikeaa, on hankala saada aloitetuksi tai tehdä tehtäviä loppuun saakka.

Toimintaterapian kokonaistavoitteena on mielekäs elämä, jolloin itsestä huolehtiminen, työtoiminnot/koulunkäynti, ja vapaa-aika ovat tasapainossa. Toiminnan analyysin kautta toimintaterapeutti valitsee yhdessä asiakkaan kanssa asiakkaalle soveltuvat toiminnat ja tehtävät, joilla pyritään vaikuttamaan asiakkaan toimintamahdollisuuksiin. Kaiken perustana on toimiva vuorovaikutussuhde terapeutin, asiakkaan ja hänen läheistensä välillä.

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, johon tarvitaan  lähete. Toimintaterapiaan tullaan esimerkiksi terveyskeskuksen, sairaanhoitopiirin, vakuutusyhtiön tai Kelan maksusitoumuksella. Terapian voi maksaa myös itse.